Poledance Roskilde

Casa Bailar Pole Regler & Vilkår

Dans i Roskilde

Casa Bailar Pole Vilkår & Regler

Indhold

Medlemskabet Casa Bailar – pole

Man skal ikke tegne medlemsskab for at kunne være med på Casa Bailars – pole hold. Men man skal dog tegne Pole-medlemsskab hos Casa Bailar Dance for 299 kr. pr. år. Medlemskabet udløser rabat på danseskolehold (dog ikke pole-dance), events og fester. 

Betaling

Man betaler for forløb på 8 uger af gangen på et eller flere faste hold via vores webshop. 

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CB-pole. CB-pole tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande

CB-pole anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. CB-pole bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler

Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk håndklæde til aftørring af pole’en. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes, samt regler omkring tilladte hjælpemidler. Hvis man ikke efterlever vores ordensreglement, som forefindes i centeret.

Afmelding af holdreservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud online senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke: 1) afmelder en holdreservation til tiden eller 2) fremmøder sig på holdet, senest 1 min. før holdstart – Opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst (35 kr.).
Bøden frigiver ikke holdreservationen. Bøder eftergives ikke, uanset grund, fordi du som medlem selv kan fremmøde i centeret, og underviseren har navneopråb inden holdstart.

Alle rettelser og henvendelser skal ske pr. email til kontakt@casabailar.dk. Din e-mail er kun gyldig, hvis du får en bekræftelse på ændringen. Kontakt – Hvis der opstår tvivl om et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse.

Afmelding:

Afmelding af hold skal ske senest 3 timer før holdstart. Manglende fremmøde medfører et gebyr på 50 kroner, som betaler opkrævet via mobilpay. Der er IKKE muligt for instruktøren at slette jer fra holdene, heller ikke ved at skrive til instruktøren via facebook eller privat.

Bøder eftergives ikke, uanset grund, fordi du som medlem selv kan fremmøde i centeret, og underviseren har navneopråb inden holdstart.

Holdbooking:

Det er muligt at møde op til holdtimerne uden, at have booket plads i forvejen, men i så fald er du ikke garanteret en plads. Her skal du huske at tilmelde dig ved kundecomputeren/instruktøren i centret ved ankomst.

Undervisning:

Melder man sig på et fast hold, uanset hvilket level, så har man også mulighed for at booke sig ind på op til 3 fritræningshold. 
Det er ikke meningen at man øver andre ting, end det instruktøren underviser i. Ønsker man at træne andre ting henviser vi til fritræningsholdene.

Ligeledes: tilmelder man sig  Level 1, kan man ikke forvente at øve andet end Level 1 tricks.

Vær en god træningsmakker:

INGEN elever må undervise andre elever. Der skal altid henvises til instruktøren.

 1. Medlemskabet CB-pole

Et medlemskab er personligt og starter på dagen for indmeldelse, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til CB-pole. Det er medlemmets ansvar, at CB-pole altid har de korrekte oplysninger. HOLD: Navnet på dit medlemskab indikerer, hvor mange bookinger du kan have ad gangen.

Så hvis du har valgt et medlemskab med 3 samtidige bookinger, så kan du have 3 bookinger, men altså ubegrænset antal træning/hold, men max. 3 bookinger i systemet af gangen.

Fortrydelsesret: Såfremt dit medlemskab er købt online har du 14 dages fortrydelsesret. I tilfælde af fortrydelse af medlemskab tilkommer et oprettelsesgebyr på 299 kr.

 1. Varighed og medlemskabstype

DIBS/medlemskaber er fortløbende medlemskaber, og løber indtil de opsiges. Medlemskaberne med binding ophører ikke automatisk ved udløb af den periode, der er binding på, men skal ligeledes opsiges i henhold til pkt. 14. Medlemskaberne er defineret som 1/2/3/5 eller 7 mulige bookinger på samme tid. Men ubegrænset antal. Minimumsprisen i perioden for løbende-medlemskaber med 6 mdr. binding er som ex. ”289”= 1734 kr. ”189”=1134 kr. Vi garanterer der er ledige pladser hver uge, men vi kan ikke garantere plads på specifikke hold, da booking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

 

 1. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Du kan kun opsige dit medlemskab via email jf. pkt. 14.
Udmeldelsen er kun gyldig når CB-pole har sendt dig en bekræftelse på opsigelsen. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero eller i en bindingsperiode. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

 1. Betaling

Det er medlemmets ansvar, at tilmelde betalingen til en automatisk betalingsservice. Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales beløbet for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen via kreditkort, og der betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling.

 1. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via email til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst.

 1. Bero

Medlemskabet kan sættes i bero inden den 15. i måneden, i op til 1 mdr. Der skal opgives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales der gebyr efter gældende takst (49 kr.) pr. måned. Ved graviditet og lignende kan reglerne om bero tilsidesættes.

 1. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan DIBS medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice.

 1. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CB-pole. CB-pole tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 1. Værdigenstande

CB-pole anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. CB-pole bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 1. Ordensregler

Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk håndklæde til aftørring af pole’en. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes, samt regler omkring tilladte hjælpemidler. CB-pole forbeholder sig retten til at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke efterlever vores ordensreglement, som forefindes i centeret.

 1. Afmelding af holdreservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud online senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke: 1) afmelder en holdreservation til tiden eller 2) fremmøder sig på holdet, senest 1 min. før holdstart – Opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst (35 kr.).
Bøden frigiver ikke holdreservationen. Bøder eftergives ikke, uanset grund, fordi du som medlem selv kan fremmøde i centeret, og underviseren har navneopråb inden holdstart.

 1. Udelukkelse af medlem

CB-pole kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

 1. Ændring af medlemsbetingelser

CB-pole kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. CB-pole har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i CB-pole.

 1. Kontakt

Alle rettelser og henvendelser skal ske pr. email til kontakt@casabailar.dk. Din e-mail er kun gyldig, hvis du får en bekræftelse på ændringen. Kontakt – Hvis der opstår tvivl om et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse.

 

 

Afmelding:

Afmelding af hold skal ske senest 3 timer før holdstart. Manglende fremmøde medfører et gebyr på 50 kroner, som betales via mobilpay. Der er IKKE muligt for instruktøren at slette jer fra holdene, heller ikke ved at skrive til instruktøren via facebook eller privat.

Bøder eftergives ikke, uanset grund, fordi du som medlem selv kan fremmøde i centeret, og underviseren har navneopråb inden holdstart.

 

Holdbooking:

Det er muligt at møde op til holdtimerne uden, at have booket plads i forvejen, men i så fald er du ikke garanteret en plads. Her skal du huske at tilmelde dig ved kundecomputeren/instruktøren i centret ved ankomst.

Undervisning:

Melder man sig på et teknik hold, uanset hvilket level man er på, så følger man undervisningen.
Det er ikke meningen at man øver andre ting, end det instruktøren underviser i. Ønsker man at træne andre ting henviser vi til fritræningsholdene.

Ligeledes: tilmelder man sig  Level 1, kan man ikke forvente at øve andet end Level 1 tricks.

 

Vær en god træningsmakker:

INGEN elever må undervise andre elever. Der skal altid henvises til instruktøren.