Casa Bailar Workshops Steffen

Bachata & Brunch – Bachata the Cool way ‘open level’ med Steffen T. Kristiansen d. 29/11-2020

Omkring konceptet (in english see below):

Bachata & Brunch er et nyt koncept, hvor vi vil lave forskellige workshops omkring Bachata dans til hvert eneste arrangement.

Workshoppen kan både være med undervisning i den ”originale” dominikanske Bachata og i alle de stilarter, som er opstået fra denne eller er nært beslægtede.

Vores 4. Bachata & brunch workshop, som denne gang får en helt special colorit, fordi Steffen fra Salsa Clave i Århus har udviklet sin helt egen Bachata styling og leg med musikken.

Underviser: Steffen Tofthøj Kristiansen

Niveau:
Open level; dvs. alle kan være med, men lidt Bachata erfaring er dog en fordel.

Program for den 31/10-2020:
kl. 11-12.00 - Brunch Buffet inkl. fri kaffe/ te, vand & juice
kl. 12-14.00 - Workshop med Steffen
kl. 14-16.00 - Fridans helst med egen partner. Vi blander musikken fra de forskellige Bachata stilarter, og træner gamle og nye trin.

Brunchbuffeten leveres af Roskilde Bowling og indeholder:
Rundstykker og rugbrød
Yougurt m. müsli og honning
Scrambled eggs m. pølser og bacon
Røget laks m. asparges
Frikadeller
Frugt
Ost, marmelade samt pålæg
Amerikanske pandekager m. sirup
Dagens kage, kaffe og te, juice, vand

Der kan købes sodavand m.m. i bowlingcenter baren.

Pris pr. par for arrangementet er:
600 kr. pr. par inkl. brunch, workshop og fridans (300 kr. pr. person)
325 kr. pr. person inkl. brunch, workshop og fridans
450 kr. pr par for workshops & fridans (dvs. 225 kr pr. person)
250 kr. pr person for workshops & fridans

Har du tilmeldt dig til workshoppsene d. 28/11 med Steffen. Kan du får en rabatkupon på 50 kr. pr. person, hvis du deltager i denne Bachata & Brunch. Desuden er det muligt at få studenterrabat til dette arrangement. Kontakt os for yderligere information - contact@casabailar.dk.

OBS: Man skal ikke have en partner for at kunne tilmelde sig. Vi prøver at hjælpe med at skaffe en partner.

Vi forbeholder os retten til aflyse ved for få tilmeldinger.

Om workshoppen:
Gå ikke glip af muligheden for at deltage i en Bachata workshop, hvor Steffen kommer med nye moves og masser af sjov og spas. Steffen er også kendt for at bruge alt muligt andet musik til sine workshops end den traditonelle. Har du f.eks. nogensinde danse Bachata til Michal Jackson musik? Du vil blive overrasket, indspiret og udfordet til denne workshop.

Lidt om Steffen:

Når Steffen træder ud på et dansegulv er man ikke i tvivl! Med sin unikke stil og udstråling har han altid publikum med sig og kan sætte gang i ethvert dansegulv. Han er til stor inspiration for mange dansere og undervisere. Steffen har altid elsket at danse. Han er meget alsidig og listen over stilarter, som han mestrer er alenlang. Dans er for Steffen lig med livsglæde og leg; noget som ligger i sjælen og en måde at udtrykke sig på. Igennem sine 34 leveår har Steffen opbygget stor erfaring inden for både koreografi, ”social dance” og undervisning. Han er en mester i performance og shows, og det er klart for enhver som oplever hans dansekunnen, at hans baggrund spænder bredt i forhold til musikalitet, dans og flair for at entertaine. Som instruktør har Steffen mange års erfaring inden for blandt andet salsa, latin mix og hiphop/streetdance. I salsamiljøet har Steffen således gjort det til sit varemærke at kombinere salsa med hiphop – en stil, som han er kendt og elsket for både i og uden for Århus.

Sted:
Roskilde Bowling Center
Ros' Have 16
4000 Roskilde.

Parkering – der er masser af parkering (husk p-skive eller hent p-tilladelse i receptionen)


In English - about the concept:
Bachata & Brunch is a new concept where we will do different workshops around Bachata dance for every single event.

The workshop can be both with teaching in the "original" Dominican Bachata and in all the styles that have arisen from this or are closely related.

Our 4th Bachata & brunch workshop, which this time gets a very special subject, as Steffen from Salsa Clave in Aarhus has developed his very own Bachata styling and playing with the music.

Teacher: Steffen Tofthøj Kristiansen

Level:
Open level; i.e. everyone can join, but a little Bachata experience is an advantage.

Program for the 31 / 10-2020:
at 11-12.00 - Brunch Buffet incl. free coffee / tea, water & juice
at 12-14.00 - Workshop with Steffen
at 14-16.00 - Free dance preferably with your own partner. We mix the music from the different Bachata styles, and train old and new steps.


The brunch buffet is provided by Roskilde Bowling and contains:
Rolls and rye bread
Yougurt with muesli and honey
Scrambled eggs with sausages and bacon
Smoked salmon with asparagus
Meatballs
Fruit
Cheese, jam and cold cuts
American pancakes with syrup
Today's cake, coffee and tea, juice, water

Soda, etc. can be bought in the bowling center bar.

Price per. couples for the event are:
DKK 600 per couple incl. brunch, workshop and free dance (DKK 300 per person)
DKK 325 per person incl. brunch, workshop and free dance
DKK 450 per couple for workshops & free dance (ie DKK 225 per person)
DKK 250 per person for workshops & free dance

Have you signed up for the workshops on 28/11 with Steffen. Can you get a discount coupon of DKK 50 per. person, if you attend to this Bachata & Brunch. In addition, it is possible to get a student discount for this event. Contact us for further information - contact@casabailar.dk.

NOTE: You do not need a partner to sign up. We try to help find a partner.

We reserve the right to cancel in case of too few registrations.

About the workshops:
Do not miss the opportunity to participate in a Bachata workshop, where Steffen comes with new moves and lots of fun. Steffen is known for using all sorts of music for his workshops other than the traditional music. Have you ever danced Bachata to an ordninary song from Michael Jackson? You will be surprised, inspired and challenged by this workshop.

A little about Steffen:

When Steffen steps out on a dance floor, there is no doubt! With his unique style and charisma, he always has the audience with him and can set in motion any dance floor. He is a great inspiration to many dancers and teachers. Steffen has always loved to dance. He is very versatile and the list of styles that he masters is long alone. For Steffen, dancing is equal to the joy of life and play; something that lies in the soul and a way of expressing himself. During his 34 years of life, Steffen has built up extensive experience in both choreography, "social dance" and teaching. He is a master of performance and shows, and it is clear to anyone who experiences his dance skills that his background ranges widely in terms of musicality, dance and flair to entertain. As an instructor, Steffen has many years of experience in, among other things, salsa, Latin mix and hip hop / street dance. In the salsa community, Steffen has thus made it his trademark to combine salsa with hip hop - a style that he is known and loved for both in and outside Aarhus.

Location:
Roskilde Bowling Center
Ros' Have 16
4000 Roskilde.

Parking - there is plenty of parking (remember parking disc or pick up a parking permit at the reception)

Date

nov 29 2020
Expired!

Time

11:00 - 16:00

Location

Roskilde Bowlingcenter, kælderen
Ro's have 16, 4000 Roskilde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *