Casa Bailar Bachata & Brunch Dominikansk Bachata

Bachata & Brunch – Dominikansk footwork ‘open level’ d. 23/01-2021

Omkring konceptet (in english see below):

Bachata & Brunch er et koncept, hvor vi laver forskellige workshops omkring Bachata dans hver 3. lørdag i måneden.

Workshoppen kan både være med undervisning i den ”originale” dominikanske Bachata eller i alle de stilarter, som er opstået fra denne eller er nært beslægtede. Denne Bachata & brunch workshop handler om Dominikansk Footwork spicet op med en fed ny koreografi. Man skal ikke have en partner med, da vi danser solo/på linje.

Underviser:
Tanja Sauer Torrendrup

Niveau:
Open level; dvs. alle kan være med, men lidt Bachata erfaring er dog en fordel.

Program for den 23/01-2021:
kl. 11-12.00 – Brunch Buffet inkl. fri kaffe/ te, vand & juice
kl. 12-14.00 – Workshop med Tanja
kl. 14-16.00 – Fridans helst med egen partner. Vi blander musikken fra de forskellige Bachata stilarter, og træner gamle og nye trin.

Brunchbuffeten leveres af Roskilde Bowling og indeholder:
Rundstykker og rugbrød Yougurt m. müsli og honning
Scrambled eggs m. pølser og bacon
Røget laks m. asparges
Frikadeller
Frugt & Ost
Marmelade samt pålæg
Amerikanske pandekager m. sirup
Dagens kage, kaffe og te, juice, vand

Der kan købes sodavand m.m. i bowlingcenter baren. Pris pr. par for arrangementet er:

Pris:
600 kr. pr. par inkl. brunch, workshop og fridans (300 kr. pr. person)
325 kr. pr. person inkl. brunch, workshop og fridans
450 kr. pr par for workshops & fridans (dvs. 225 kr pr. person)
250 kr. pr person for workshops & fridans
Det er muligt at få studenterrabat til dette arrangement. Kontakt os for yderligere information – contact@casabailar.dk.

OBS: Man skal ikke have en partner for at kunne tilmelde sig. Vi prøver at hjælpe med at skaffe en partner. Vi forbeholder os retten til aflyse ved for få tilmeldinger.

Om workshoppen:
– Har du et blødt punkt for Bachata?- Har du netop opdaget Bachata?
– Eller er du erfaren inden for Bachata sensual eller Bachata fusion/moderna?
– Og kunne du tænke dig at spice din dans op med noget lidt anderledes?
Så kom og bliv klogere på, hvad Bachata sensual og fusion/moderna bygger på – nemlig den DOMINIKANSKE Bachata.
– Vi tilbringer et par timer i hinandens selskab, hvor du lærer om, hvor Bachataen stammer fra dansemæssigt.
– Vi lærer forskellige former for dominikansk footwork og undersøger mulighederne for at danse til mere end én rytme i Bachata musikken.
– Dominikansk Bachata handler om at improvisere trinene og være i nuet.

Om Tanja:

Tanja startede med at danse som 3-årig. I mange år var det standard/latin og rock’n roll, som Tanja dyrkede flere gange om ugen. De sidste 20 år har det dog været salsaen, som Tanja har dyrket intensivt, først som social dans og de seneste 15 år som instruktør bl.a. i Salsa Latina i Roskilde, hvor hun er med passion og utrolig tålmodighed underviser ny-danserene i deres allerførste Salsa trin. Hun har i den forbindelse udviklet sit helt eget vokabular, herunder f.eks. begreberne “første gear & anden gear” i Salsaen ;-). I de seneste år har Tanja nu også fået øjnene op for den dominikanske bachata, som ligesom Salsaen også ligger Tanjas hjerte nær.

Til info vedr. Corona:

– der vil blive tage hensyn til gældende Corona regler på afholdesestidspunktet – hvis man er syg eller har været sammen med én, der er eller har været syg, så henstiller vi til folk, at man bliver hjemme
– Vi spritter og vasker fingrene.

Sted:
Roskilde Bowling Center
Ros’ Have 16
4000 Roskilde

Parkering – der er masser af parkering (husk p-skive eller hent p-tilladelse i receptionen).

About the concept:

Bachata & Brunch is a concept where we do different workshops around Bachata dance approximatly every 3rd Saturday of the month.

The workshop can be with teaching in the “original” Dominican Bachata or in all the styles that have arisen from this or are closely related. This Bachata & brunch workshop is about Dominican Footwork spiced up with a cool new choreography. You do not have to have a partner with us, as we dance solo / in line.

Teacher:
Tanja Sauer Torrendrup

Level:
Open level; i.e. everyone can join, but a little Bachata experience is an advantage.

Program for the 23 /01-2021:
at 11-12.00 – Brunch Buffet incl. free coffee / tea, water & juice
at 12-14.00 – Workshop with Tanja
at 14-16.00 – Free dance preferably with your own partner. We mix the music from the different Bachata styles, and train old and new steps.

The brunch buffet is provided by Roskilde Bowling and contains:
Rolls and rye bread Yougurt with muesli and honey
Scrambled eggs with sausages and bacon
Smoked salmon with asparagus
Meatballs
Fruit & Cheese
Jam and cold cuts
American pancakes with syrup
Today’s cake, coffee and tea, juice, water

Soda, etc. can be bought. in the bowling center bar. Price per. couples for the event are:

Price:
DKK 600 per couple incl. brunch, workshop and free dance (DKK 300 per person)
DKK 325 per person incl. brunch, workshop and free dance
DKK 450 per couple for workshops & free dance (ie DKK 225 per person)
DKK 250 per person for workshops & free dance

It is possible to get a student discount for this event. Contact us for further information – contact@casabailar.dk.

NOTE: You do not need a partner to sign up. We try to help find a partner. We reserve the right to cancel in case of too few registrations.

About the workshops:
– Do you have a soft spot for Bachata? – Have you just discovered Bachata? Or are you experienced in Bachata sensual or Bachata fusion / moderna?
– And would you like to spice up your dance with something a little different? Then come and become wiser about what Bachata sensual and fusion / moderna is based on – namely the DOMINICAN Bachata.

– We spend a few hours in each other’s company, where you learn about where the Bachata comes from in terms of dance.
– We learn different forms of Dominican footwork and explore the possibilities of dancing to more than one rhythm in Bachata music.
– Dominican Bachata is about improvising the steps and being in the now.

About Tanja:
Tanja started dancing as a 3-year-old. For many years, it was standard / latin and rock’n roll that Tanja practiced several times a week. For the last 20 years, however, it has been the salsa that Tanja has grown intensively, first as a social dance and the last 15 years as an instructor. in Salsa Latina in Roskilde, where she is with passion and incredible patience, teaches the new dancers their very first Salsa steps. In this connection, she has developed her very own vocabulary, including e.g. the concepts “first gear & second gear” in the Salsa ;-). In recent years, Tanja has now also opened her eyes to the Dominican bachata, which, like the Salsa, is also close to Tanja’s heart.

For info regarding Corona:
– the current Corona rules will be taken into account at the time of the event
– if you are ill or have been with someone who is or has been ill, we recommend that people stay at home
– We sanatize and wash our fingers.

Location:
Roskilde Bowling Center
Ros’ Have 16
4000 Roskilde

Parking – there is plenty of parking (remember parking disc or pick up parking permit at the reception).

Date

jan 23 2021
Expired!

Time

11:00 - 16:00

Location

Roskilde Bowlingcenter, kælderen
Ro's have 16, 4000 Roskilde
Category

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *