Casa Bailar Maykel Fidel Danseunderviser Bachata & K-pop

Bachata footwork (2 levels) m. Maykel Fidel

Første regel i Bachata, vær sikker på dine grundlæggende trin.

Anden regel, tilføj noget krydderi og gør dig klar til at se smooth ud på dansegulvet.

I disse workshops vil vi alle danse separat og fokusere på vores grundlæggende trin i bachata, og undervejs tilføjer vi ekstra stilarter, tip og tricks. Så begge hold fokuserer på alt mellem grundlæggende trin, forskellige forskellige dreje mønstre og den korrekte vægtskifte af din krop for at opretholde en bedre balance og et smoother flow.

Niveauet er:

Workshop 1 – begynder: På begynderniveau vil vi fokusere på enkle og effektive sekvenser af fodarbejde blandet med vendinger og stylinger. Vi vil også arbejde på at synkroniseres med musikken og instrumenterne så meget som muligt for at få en bedre forståelse af de musikalske komponenter og rytmerne.

Workshop 2 – letøvet: På mellemniveauet vil vi fokusere på mere teknisk fodarbejde, hvor vi bruger musikalitet, mellemtal og hurtigere trin. Kombinationerne bliver kortere og hurtigere, og rytmerne holder sig tættere på den traditionelle dominikanske bachata.

Sted:
Industrivej 44 C, 4000 Roskilde (i gårdhaven under teltet)

Dato:
18/04-2021

Tid:

kl 14-15 begynder footwork m. Maykel
kl 15-16 letøvet footwork m. Maykel

Kaffe/te/vand og kage to go

(kom gerne 10 min før, hvis du skal skifte sko m.m.)

Pris:
The pop-up eventet koster 100 kr (inkl. kaffe, te og kage to go) pr. person. 175 kr for begge workshops pr. person

Eller 125 kr pop-up (betales via mobilpay 707879, som du betaler, når du ankommer) eller 225 kr for begge workshops pr. person.

Husk:
Brug venligst maske før og efter dansen, og ved ophold i vores lokaler (ved brug af f.eks. toiletterne).
Har du glemt en maske – så kan du købe én for 5 kr hos os.
Husk at afspritte fingerne – vi stiller håndsprit til rådighed inden- og udenfor.
Kom gerne i behageligt tøj, der passer til vejret og udendørs sko, da vi danser på fliser/ asfalteret området

Antal pladser:
Pga Corona restriktionerne er der lige nu plads til 30 deltagere (pre-salg) og 10 pop-up

Vedr. tilmelding:
Tilmelding er bindende. Ved aflysning pga dårlig vejr eller corona relateret betales pengene retur.


In English:

First rule of Bachata, get confident with your basic steps. Second rule, add some flavor and get ready to look smooth on the dance floor. In these workshops we will all dance separately and focus on our fundamental steps of bachata and along the way we will add extra styles, tips and tricks.

These workshops will focus on everything between basic steps, turn in different patterns and the correct change of weight of your body in order to maintain a better balance and a smoother flow.

 

The level is:

Workshops 1 – begynder: In the beginner level workshop we will focus on simple and effective sequences of footwork mixed with turns and stylings. We will also work on being synchronized to the music and instruments as much as possible in order to get a better understanding of the musical components and the rhythms.

Workshop 2- intermediate: In the intermediate level workshop we will focus on more technical footwork in which we use musicality, middle counts and faster steps. The combinations will be shorter and faster, and the rhythms will stick closer to the traditional Dominican bachata.

Location:
Industrivej 44 C, 4000 Roskilde (in the courtyard under our tent)

Date:
18 /04-2021

Time:
at 14-15 beginner footwork w. Maykel
at 15-16 intermediate footwork w. Maykel

Coffee, tea and cake to go.

(please come 10 min before if you need to change shoes etc.)

Price:
The pop-up event costs 100 kr (incl. coffee / tea and cake to go) pr. person. Or 175 kr for both workshops pr. person

Or 125 kr pop-up (payed by mobilpay 707879, when you arrive). Or 225 kr for both workshops pr. person

Remember:

Please use a mask before and after the dance, and when staying in our rooms (when using the toilets for instance).
If you have forgotten a mask – you can buy one for 5 kr. from us.
Remember to sanitize your fingers – we have hand sanitizer available both inside and outside available
Feel free to come in comfortable clothes that suits the weather and with outdoor shoes, as we will dance on the tiles or asphalt.

Number of participants:
Due to Corona restrictions, there is currently space for 30 participants (presale) and 10 pop-up

Relating to registration:
Registration is binding. In case of cancellation due too bad weather or corona related conditions, the money will be refunded.

 

Date

apr 18 2021
Expired!

Time

14:00 - 16:00

Cost

100,00DKK

Location

Casa Bailar Studio
Industrivej 44C, 4000 Roskilde
Website
https://casabailar.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *