Casa Bailar Steffen workshop

Reggaetón & Salsa the Cool way – 2 workshops m. Steffen T. Kristiansen ‘open level’ d. 28.11.2020

Vedr. vores 2 workshops (in english see below):

Underviser er: Steffen Tofthøj Kristiansen fra Salsa Clavé i Århus.

Steffen gæstede også Roskilde i 2019, hvor han lavede 2 workshops under samme title. Det var en succes, og lige siden er jeg blevet spurgt, om han ikke snart kan lave samme workshops i Roskilde igen.

Og nu er vi så heldige, at Steffen har sagt ja til at komme med ny musik, nye moves og masser af sjov og spas d. 28/11, hvor vi samtidig julehygger i vores nye lokaler på Industrivej 44C, som vi overtager 1. januar.

Workshop 1 – “Salsa the Cool way” (pardans)
–  Workshop – open level (du skal som minimum have danset Salsa på et begynderhold).
– Lær at bevæge dig til musikken “the Steffen way”.
– Lær simple men seje og fun moves for at forfine din pardans.
– Lær at danse til musik, som “kun” Steffen kan kombinere med Salsa trinene. Han tilføjer Salsa’en de fedeste moves, som han henter fra sin store palette af dansestilarter, der er på hans danse-CV.
OBS: Man behøver ikke have en partner for at kunne tilmelde sig. Vi prøver at hjælpe med at skaffe en partner.
Workshop 2 – “Reggaetón/Salsaton” (solodans uden partner)
–  Workshop – open level (det en en fordel, hvis du kan danse lidt Salsa, Zumba eller Latin fitness, men ikke et must)
– Lær at bevæge dig Reggaetón musikken
– Lær seje moves, som vi ender med at kombinere til en ny fællesdans i løbet af workshoppen

Program for den 28/11-2020:
kl. 11.00 – 13.00 – workshop “Salsa the Cool way” inkl pause
kl. 13.00 – 14.00 – frokostpause /hygge/fridans
kl. 14.00 -16.00 – workshop “Reggaetón” inkl pause
kl. 16.00-17.00 – vi gør os klar til julehygge og fridans
kl. 17-22.00 – fridans, animationsdanse med Steffen og julehygge

Vi sørger for snacks, frugt og julehygge fra kl. 17.00 i vores nye lokaler, som I kan få et snikpeak af denne dag. Vi har nemlig fået lov til at leje os ind hos Ipole denne dag.

Der kan købes billige drikkevarer i baren hele aftenen.

 

Prisen for arrangementet er:
175 kr pr. person for en workshop inkl. julehygge

300 kr. pr. person for begge workshops inkl. julehygge

Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis vi har for få tilmeldinger.

Det er muligt at få studenterrabat. Kontakt os for yderligere information – contact@casabailar.dk

 

Sted:

Ipole Dance

Industrivej 44C

4000 Roskilde.

Parkering – der er masser af parkering udenfor danseskolen.

 

Lidt om Steffen:

Når Steffen træder ud på et dansegulv er man ikke i tvivl! Med sin unikke stil og udstråling har han altid publikum med sig og kan sætte gang i ethvert dansegulv. Han er til stor inspiration for mange dansere og undervisere. Steffen har altid elsket at danse. Han er meget alsidig og listen over stilarter, som han mestrer er alenlang. Dans er for Steffen lig med livsglæde og leg; noget som ligger i sjælen og en måde at udtrykke sig på. Igennem sine 34 leveår har Steffen opbygget stor erfaring inden for både koreografi, ”social dance” og undervisning. Han er en mester i performance og shows, og det er klart for enhver som oplever hans dansekunnen, at hans baggrund spænder bredt i forhold til musikalitet, dans og flair for at entertaine. Som instruktør har Steffen mange års erfaring inden for blandt andet salsa, latin mix og hiphop/streetdance. I salsamiljøet har Steffen således gjort det til sit varemærke at kombinere salsa med hiphop – en stil, som han er kendt og elsket for både i og uden for Århus.

 

 

In English:

About the workshops (in english see below):

Teacher is: Steffen Tofthøj Kristiansen from Salsa Clavé in Aarhus.

Steffen also visited Roskilde in 2019, where he did 2 workshops with the same title. It was a success, and ever since I have been asked if he can soon do the same workshops in Roskilde again.

So now we are so lucky that Steffen has agreed to come up with new music, new moves and lots of fun and spas on 28/11, where we also have Christmas “hygge” in our new location on Industrivej 44C, which we take over 1. January 2021.

Workshop 1 – “Salsa the Cool way” (couple dans):
– Workshop – open level (you must at least have danced in a beginner’s class).
– Learn to move to the music “the Steffen way”.
– Learn simple but cool and fun moves to refine your couple dance.
– Learn to dance to music that “only” Steffen can combine with the Salsa as well as the coolest moves he picks from his large palette of dance styles that he has on his dance resume.

NOTE: You do not need a partner to sign up. We try to help find a partner.

Workshop 2 – “Reggaetón / Salsaton” (solo dance without partner):
– Workshop – open level (it’s an advantage if you can dance a little Salsa, Zumba or Latin fitness, but not a must)
– Learn to move Reggaetón music
– Learn cool moves that we end up combining into a new common dance during this workshop

Program for the 28 / 11-2020:
at 11.00 – 13.00 – workshop “Salsa the Cool way” incl break
at 13.00 – 14.00 – lunch break / coziness (hygge) / free dance
at 14.00 -16.00 – workshop “Reggaetón” incl break
at 16.00-17.00 – we get ready for Christmas “hygge” and free dancing
at 17-22.00 – free dance, animation dance with Steffen and Christmas fun

We provide snacks, fruit and Christmas “hygge” from kl. 17.00 in our new location, which you can then get a sneak peak of. We have been allowed to rent the location from Ipole this day.

Cheap drinks can be bought at the bar throughout the evening.

The price for the event is:
175 kr pr. person for a workshop incl. Christmas “hygge”

DKK 300 per person for both workshops incl. Christmas “hygge”

We reserve the right to cancel if we have too few registrations.

It is possible to get a student discount. Contact us for further information – contact@casabailar.dk

 

Location:

Ipole Dance

Industrivej 44C

4000 Roskilde.

Parking – there is plenty of parking outside the dance school.

 

A little about Steffen:

When Steffen steps out on a dance floor, there is no doubt! With his unique style and charisma, he always has the audience with him and can set in motion any dance floor. He is a great inspiration to many dancers and teachers. Steffen has always loved to dance. He is very versatile and the list of styles that he masters is long alone. For Steffen, dancing is equal to the joy of life and play; something that lies in the soul and a way of expressing oneself. During his 34 years of life, Steffen has built up extensive experience in both choreography, “social dance” and teaching. He is a master of performance and shows, and it is clear to anyone who experiences his dance skills that his background ranges widely in terms of musicality, dance and flair to entertain. As an instructor, Steffen has many years of experience in, among other things, salsa, Latin mix and hip hop / street dance. In the salsa community, Steffen has thus made it his trademark to combine salsa with hip hop – a style that he is known and loved for both in and outside Aarhus.

Date

nov 28 2020
Expired!

Time

11:00 - 22:00

Location

Casa Bailar Studio
Industrivej 44C, 4000 Roskilde
Website
https://casabailar.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *