Casa Bailar Salsa Slagelse

Salsa par (begynder & forsætter) m. Rikke og Enzo

For English below)

Så har vi inviteret Rikke og Enzo fra Salsa Slagelse til at undervise en workshop hos os i Casa Bailar

Det er som led af vores samarbejde for at fremme dansen på resten af Sjælland udenfor KBH.

Nogen kender begge underviser fra Salsa Slagelse, mens andre har mødt Enzo og Rikke til deres begynderundervisning på SOHO til Latin Nights i Holbæk og Roskilde.

Niveau:

Hold 1: Salsa Basic (begynder) workshoppen er for dig der er nysgerrig på, hvad Cubansk Salsa er og gerne vil afprøve dansen. MEN det er også for dig, der måske startede til Salsa men blev nødsaget til at stoppe efter kort tid pga. Corona nedlukning. Du har nu mulighed for at genoptage den skønne dans på denne workshop og starte fra scratch af igen.

Vi gennemgår basic trin, først individuelt og derefter i par-dansen. Vi sammensætter herefter dansen med drejninger til både herre og dame. Vigtigt!: Vi bliver ved samme partner under hele workshoppen …..

Hold 2: Salsa Letøvet/Improver workshoppen er for dig, der allerede kan og har gennemført et Cubansk Salsa Basic hold og gerne vil lære at forlænge pardansen med sammensatte variationer.

Vi har på forhånd sammensat en længere variation, som vi gennemgår med jer, trin for trin…. Vigtigt!: Vi bliver ved samme partner under hele workshoppen…..

Underviser:
Enzo Guldbeck Kiel og Rikke Strate Bennedsen

Sted:
Industrivej 44 C, 4000 Roskilde (i gårdhaven under teltet)

Dato:
24.04.2021

Tid:
kl. 14.30-15.30 Hold 1 (begynder): med Enzo & Rikke
kl. 15.30 – 16.00 Kaffe, te og kage to go
kl. 16.00 -17.00 Hold 2 (fortsætter/letøvet) med Enzo & Rikke

(kom gerne 10 min før, hvis du skal skifte sko m.m.)

Pris:
Workshoppen koster 150 kr. pr par pr. workshop inkl. kaffe/te og kage (sodavand, øl og vand kan købes i baren).

Eller 200 kr pr. par, hvis man møder op på selve dagen (betalt via mobilpay 707879). Skriv til mia@casabailar.dk for at se, om der er plads på selve dagen.

Mangler du en dansepartner, så skriv til os: mia@casabailar.dk, så kan vi prøve at finde én til dig.

Husk:

  • Du kan få 10% medlems-rabat, hvis du har købt medlemsskab og køber via webshoppen. Tjek webshoppen for flere informationer.
  • Brug venligst maske før og efter dansen, og ved ophold i vores lokaler (ved brug af f.eks. toiletterne). MAX. 5 personer adgangen i Casa’en.
  • Har du glemt en maske – så kan du købe én for 5 kr hos os.
  • Husk at afspritte fingerne – vi stiller håndsprit til rådighed inden- og udenfor.
  • Kom gerne i behageligt tøj, der passer til vejret og udendørs sko, da vi danser på fliser/ asfalteret området.

Antal pladser:
Pga Corona restriktionerne kan vi være ca. 15 par workshop

Vedr. tilmelding:
Tilmelding er bindende. Ved aflysning pga dårlig vejr eller corona relateret betales pengene retur.


In English:

Then we have invited Rikke and Enzo from Salsa Slagelse to teach a workshop with us in Casa Bailar

It is part of our collaboration to promote dance at the rest of Zealand outside KBH.

Some know both teachers from Salsa Slagelse, while others have met Enzo and Rikke at their beginner lessons at SOHO’s Latin Nights in Holbæk & Roskilde

Level:

Hold/class 1: The Salsa Basic (beginner) workshop is for you who are curious about what Cuban Salsa is and would like to try out the dance. BUT it is also for you who may have started to dance Salsa but was forced to stop after a short time due to Corona shutdown. You now have the opportunity to resume the beautiful dance at this workshop and start from scratch again.

We go through basic steps, first individually and then in the couple dance. We then compose the dance with twists for both men and women. Important !: We stay with the same partner throughout the workshop… ..

Hold/class 2: The Salsa Letøvet / Improver workshop is for you who can already dance Salsa and have completed a Cuban Salsa Basic class and would like to learn how to extend the couple’s dance with complex variations.

We have pre-assembled a longer variation, which we review with you, step by step…. Important !: We stay with the same partner throughout the workshop… ..

Teacher:
Enzo Guldbeck Kiel and Rikke Strate Bennedsen

Location:
Industrivej 44 C, 4000 Roskilde (in the courtyard under the tent)

Date:
24/4-2021

Time:
14.30-15.30 Hold/class 1 (basic): Enzo & Rikke
15.30 – 16.00 Coffee / tea & cake to go
16.00 -17.00 Hold/class 2 (improver/intermediate)Enzo & Rikke

(please come 10 min before if you need to change shoes etc.)

Price:
One workshop costs DKK 150 per couple incl. coffee / tea and cake (soft drinks, beer and water can be bought at the bar)

Or DKK 200 per. couples if you show up on the day itself (paid via mobilpay 707879). Write to mia@casabailar.dk to see if there is room on the day itself.

If you need a dance partner please write to: mia@casabailar.dk. We can help to find one.

Remember:

  • You can get a 10% membership discount if you have purchased membership. Check our webshop for more information.
  • Please use a mask before and after the dance, and when staying in our dance school (when using the toilets, for example). MAX. 5 people access in the dance school.
  • If you have forgotten a mask – then you can buy one for DKK 5 from us.
  • Remember to sanatize your fingers – we make hand sanitizer available inside and outside.
  • Feel free to come in comfortable clothes that suit the weather and outdoor shoes, as we dance on the tiles / paved area.

Number of participants
Due to the Corona restrictions and because we only have a limited room for people under the tent, there is only room for 15 couples.

Relating to. registration:
Registration is binding. In case of cancellation due to bad weather or corona related, the money will be refunded.

 

Tags:

Date

apr 24 2021
Expired!

Time

14:30 - 17:00

Cost

150,00DKK

Location

Casa Bailar Studio
Industrivej 44C, 4000 Roskilde
Website
https://casabailar.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *